רותי ניסנבאום - טלפונים: 052-3852155/02-5344917 - פקס: 153-2-5344917 - ruth@internet4biz.co.il